Nya arbetsrättsliga villkor för taxiförare

Nyhet

Med utgångspunkt i det nya kollektivavtalet "Taxiavtalet – förare" har Upphandlingsmyndigheten efter dialog med arbetsmarknadens parter tagit fram arbetsrättsliga villkor för taxiförare.

Villkoren med nivåer för lön, semester och arbetstid ingår i ett paket av stödmaterial med övergripande kontraktsvillkor, anvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning. Vi har också genomfört en behövlighetsbedömning av taxibranschen som ingår i materialet. En behövlighetsbedömning är en helhetsbedömning av risk för oskäliga arbetsvillkor och osund konkurrens i en enskild upphandling.

De arbetsrättsliga villkoren kan användas vid upphandling av samhällsbetalda resor såsom färdtjänst, skolskjuts och taxitjänster.

– Vi har nu uppdaterat Upphandlingsmyndighetens arbetsrättsliga villkor för taxiförare i enlighet med den nya lagstiftningen om arbetsrättsliga villkor och med hänsyn till det nya kollektivavtal som arbetsmarknadens parter, Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet har tecknat, säger Lisa Sennström på Upphandlingsmyndigheten.

När du behöver använda de arbetsrättsliga villkoren för taxitjänster i upphandlingsdokumenten, hittar du materialet i kriteriebiblioteket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd