Nya föreskrifter om registrering av e-faktura i PEPPOL

Nyhet

Nya föreskrifter om registrering av e-faktura träder i kraft den 1 december 2019. Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig i PEPPOL:s registerfunktion för att kunna ta emot e-fakturor.

Under året har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetat med förslag till föreskrifter om att kunna ta emot e-faktura via PEPPOL. Föreskrifter kompletterar lagen (2018:1277) om e-faktura till följd av offentlig upphandling. Förslaget har varit på en remissrunda och DIGG har efter genomgång av svaren, sett behov av mindre förändringar av förslaget till föreskrifter.

– Vi ser positivt på att föreskrifterna nu är beslutade. Med dessa föreskrifter på plats kan omställningen till e-faktura blir mer effektivt och de 250 000 varu- och tjänsteleverantörer kommer kunna fakturera offentlig sektor på ett enhetligt sätt via PEPPOL, säger Sören Pedersen, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

DIGG beslutade att enbart införa bestämmelsen om registrering av e-faktura i PEPPOL. Kraven på att upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en fakturaportal utgår. Likaså utgår krav på att informera leverantörerna om möjligheten att översända via PEPPOL finns, då det bedöms som onödigt.

– Konsekvenserna för marknaden bör utredas ytterligare innan ett eventuellt krav på fakturaportal införs, och vi instämmer med DIGG:s beslut om det. Det finns många fördelar med att slippa logga in i flera fakturaportaler och det kan göra att marknaden fungerar bättre och mer effektivt om upphandlande myndigheter och enheter inte tvingas ha egna portaler.

Obligatorisk e-faktura från 1 april 2019

Den nya lagstiftningen om e-faktura till följd av offentlig upphandling träder i kraft redan den 1 april 2019.

– Lagen innebär att alla upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.

Fakturor ska skickas elektroniskt om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter den 1 april 2019. Detta gäller för all upphandling över och under tröskel­värdena samt direktupphandling. Vi på Upphandlingsmyndigheten har tidigare informerat om obligatorisk e-faktura och mer om det finns att läsa på vår webbplats.

Mer information om nya föreskriften för registrering av e-faktura finns på DIGGs webbplats

Mer information om obligatorisk e-faktura

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd