Nya hållbarhetskriterier för engångshandskar

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya hållbarhetskriterier för upphandling av engångshandskar inom vård och omsorg. Kriterierna omfattar krav kopplade till miljö, klimatpåverkan, hälsa och säker användning av engångshandskar.

I samarbete med experter från näringsliv, landsting och kommuner har vi utvecklat nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg.

Syftet med kriterierna är främst att bidra till ett hållbart yrkesliv inom de vård- och omsorgsyrken som innebär daglig och långvarig användning av engångshandskar. Viktiga aspekter när kriterierna togs fram var att minimera risken för att utveckla allergier eller andra besvär vid användning av handskarna. Det är vanligt att ämnen som används vid tillverkningen av gummihandskar ger upphov till allergiska kontakteksem.

Engångshandskar inom vård- och omsorg är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym inom hälsosektorn i regioner, landsting, kommuner och hos inköpscentraler. Handskar används vid många olika tillfällen inom vården, till exempel vid undersökningar, operation och som smittskydd för vårdpersonal. Engångshandskar används även som skyddsutrustning mot kemiska ämnen vid arbete med desinfektionsmedel, cytostatika och vissa mediciner.

Vi har tagit fram kraven för att underlätta upphandling av handskar med rätt funktion för avsett ändamål. Men de nya kriterierna, som omfattar undersökningshandskar, operationshandskar och laboratoriehandskar, blir det enklare att göra hållbara inköp.

Kriterierna omfattar även krav kopplade till miljö och klimatpåverkan. Inom kort kompletteras kriterierna med sociala villkor för att främja en ansvarsfull tillverkning i enlighet med lagstiftning om arbetsrättsliga villkor.

Engångshandskar inom vård och omsorg (till kriterierna i kriteriebiblioteket)

Ny lagstiftning om arbetsrättsliga villkor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd