Nya hållbarhetskriterier för engångstextilier i sjukvården

Nyhet

De nya kriterierna omfattar krav på miljö- och hälsofarliga ämnen, information om materialslag, redovisning av produktens klimatpåverkan och krav på viss andel biobaserat plastmaterial.

Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med en expertgrupp bestående av representanter från näringslivet, landsting och miljömärkningsorganisation utvecklat hållbarhetskriterier för engångstextilier i sjukvården. Vi har även begärt synpunkter från marknadens aktörer för att göra kriterierna så användbara som möjligt. De nya kriterierna omfattar operationstextil, arbetskläder, sänglinnen, patientkläder, besökskläder, handdukar och skyddsrockar. 

De föreslagna kriterierna omfattar krav på miljö- och hälsofarliga ämnen såsom ingående ämnen i färgämnen, flamskyddsmedel, vattenavvisande eller vattentäta funktioner och begränsning av biocider. Även krav på redovisning av materialslag, redovisning av produktens klimatpåverkan och krav på viss andel biobaserat plastmaterial ingår. 

Kriterier för socialt ansvarsfull upphandling är under utveckling och ingår inte i dessa kriterier.

Hållbarhetskriterier för engångstextilier i sjukvården

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade krav som offentliga verksamheter kan använda för att utföra hållbara upphandlingar. De innehåller förslag på hur du kan bevisa att kriterierna är uppfyllda och hur du kan följa upp dem. Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis. Kriterierna är drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än gällande miljölagstiftning. Det finns dock möjlighet att gå olika långt då kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd