Nya kriterier för hållbar upphandling av simhallar

Nyhet

Bad- och simanläggningar är komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. De kräver stora investeringar och har höga driftkostnader under lång tid. Därför är det mycket viktigt att de blir energieffektiva. Nu finns hållbarhetskriterier som ska underlätta vid upphandling av byggentreprenad av bad- och simanläggningar.

– Många simhallar i Sverige är byggda på 50- och 60-talet och är i stort behov av att antingen renoveras eller ersättas av nya byggnader. Då den enskilda kommunen bygger simhallar väldigt sällan så finns det risk för bristande erfarenhet och kunskap vid upphandling. Samtidigt finns det goda möjligheter att minska negativ påverkan på miljö och klimat, säger Heini-Marja Suvilehto hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Hållbarhetskriterierna är gjorda som funktionskrav och fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De ger information och stöd till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av bad- och simanläggningar i dag och vad som skapar förutsättningar för en hållbar och kostnadseffektiv drift över lång tid.

– Bad- och simanläggningar är några av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga. De liknar mer processindustri än en vanlig byggnad. Våra kriterier ska underlätta kommunikationen mellan beställarorganisationen och leverantörerna genom att de krav som ställs i upphandlingen blir lättare att förstå för alla parter, säger Heini-Marja Suvilehto.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd