Nya Näringslivskoden – förändringar när det gäller förmåner

Nyhet

Institutet Mot Mutor (IMM) har uppdaterat Näringslivskoden. Det är en uppförandekod som bland annat ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. En förändring är att det strikta förbudet mot att ge förmåner till upphandlare har ändrats till ett situationsbaserat förbud.

Näringslivskoden, vars nya namn är Kod mot korruption i näringslivet, började gälla 14 augusti 2020. Kodens regler kompletterar och förtydligar lagbestämmelserna om mutbrott och ställer framförallt upp en etisk standard för att förebygga korruption som sträcker sig längre än lagstiftningen. Reglerna omfattar hela näringslivet och inte minst relationen mellan näringslivet och offentlig sektor.

I den tidigare koden fanns det ett strikt förbud att ge förmåner till alla som på något sätt beslutar om offentlig upphandling. Detta har ändrats till ett situationsbaserat förbud. Det betyder att förbudet är kopplat till att det ska finnas en aktuell offentlig upphandling eller att det kan komma en sådan.

Den uppdaterade koden ställer numera också krav på företag att arbeta proaktivt med att förebygga korruption från ledningsnivå och tydliggör företags ansvar för att inte bidra till korruption nationellt eller internationellt vid användning av mellanhänder.

– Koden mot korruption i näringslivet är i takt med tiden och är en bra inspirationskälla för antikorruptionsarbete i offentlig sektor. Vi måste förebygga och motverka korruption i såväl offentlig upphandling som annan myndighetsutövning. På så vis kan vi upprätthålla förtroendet för den offentliga affären och offentlig sektor som helhet, säger Ann-Sofie Lillberg, enhetschef på affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Ta del av Näringslivkoden på IMM:s webbplats

Den 24 september medverkar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek i webbinariet Tillsammans mot Korruption 2020 – Att upphandla rätt i kristider.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd