Nya regler för upphandling av välfärdstjänster efter årsskiftet

Nyhet

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,1 miljoner kronor. Det införs också en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

De nya reglerna gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga det angivna tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster, vilket idag är ca 7,1 miljoner kronor.

De tjänster som omfattas, så kallade välfärdstjänster, anges i den nya bilagan Bilaga 2 a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – LOU.

En viktig förändring är att principerna för offentlig upphandling (som exempelvis likabehandling och öppenhet) bara behöver tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Kortfattat innebär gränsöverskridande intresse att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer inom EU och inte bara Sverige.

Reserverad upphandling 

Den 1 januari införs även en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer förutsatt att de uppfyller särskilda krav. De krav som ska vara uppfyllda är att organisationen ska återinvestera vinst. Dessutom ska lednings- och ägarstruktur vara grundad på personalens ägande eller aktivitet.

Information på vår webbplats

Vi har sammanställt information kring de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster under våra områdessidor för Vård och omsorg:

Nya regler för upphandling av välfärdstjänster 2019

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd