Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2020

Nyhet

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2020. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Tröskelvärden revideras vartannat år. Europeiska kommissionen har i dagarna beslutat nya tröskelvärden som ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna i svenska kronor höjs något, även om tröskelvärdena sänkts något räknat i euro. Det beror på att så kallade motvärden används för att räkna ut tröskelvärden i nationella valutor för de medlemsländer som inte har euro som valuta, till exempel Sverige. Då påverkas tröskelvärdet av de nationella valutakurserna i förhållande till valutakursen för euro.

Tabeller med de nya och befintliga tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd