Nytt stöd för att bedöma om upphandlingar har bestämt gränsöverskridande intresse

Nyhet

Vid en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet ska de grundläggande upphandlingsprinciperna följas om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Nu finns det nytt stöd för att bedöma om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse.

– Reglerna om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet innebär att begreppet bestämt gränsöverskridande intresse är viktigt att känna till, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlings­myndigheten.

När en upphandling av välfärdstjänster, exempelvis hemtjänst eller socialtjänst, ligger under tröskelvärdet på cirka 7,7 miljoner kronor kan den upphandlande myndigheten i de flesta fall frångå upphandlings­principerna. Det gäller dock inte om det finns ett så kallat bestämt gränsöverskridande intresse. Ett bestämt gränsöverskridande intresse betyder att det kan finnas intresse hos utländska leverantörer att delta i upphandlingen.

– Den upphandlande myndigheten behöver göra en bedömning från fall till fall. Även om värdet på upphandlingen kan vara en indikation finns även andra faktorer att ta i beaktande. Exempel på detta kan vara att tjänsterna kan levereras på distans eller att en utländsk leverantör tidigare tillhandahållit tjänsten, säger Anders Asplund.  

Det nya stödet ger en rättslig bakgrund till vad ett bestämt gräns­överskridande intresse är och vad som kan ligga till grund för bedömningen. Det finns också samlade exempel på hur EU-domstolen har resonerat. Likaså finns stöd om vad det i praktiken innebär att genomföra en upphandling med ett bestämt överskridande intresse.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd