Nytt stöd för ändringar av avtal på grund av covid-19-pandemin

Nyhet

På grund av coronapandemin finns det ett behov av att göra ändringar i upphandlade avtal för att anpassa villkoren till den rådande situationen. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning om hur avtal kan ändras utifrån de bestämmelser som finns i lagstiftningen.

– Vi uppfattar att det finns ett behov av att anpassa många upphandlade avtal i spåren av pandemin, men också att det råder en osäkerhet kring det rättsliga utrymmet att göra sådana nödvändiga ändringar. Därför vill vi ge upphandlande organisationer stöd så att det blir enklare och tydligare hur avtalen kan anpassas i enlighet med lagstiftningen, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

I LOU finns bestämmelser som reglerar vilka ändringar som kan göras i ett avtal utan att det blir fråga om ett nytt avtal. En av dessa bestämmelser reglerar möjligheten att göra ändringar på grund av oförutsedda omständigheter. Det är utrymmet att göra ändringar i befintliga avtal på grund av covid-19-pandemin med stöd av denna bestämmelse som vägledningen främst behandlar.

Pandemin är en oförutsedd omständighet

– Covid-19-pandemin är en sådan oförutsedd omständighet som kan ge möjlighet att anpassa upphandlande avtal. Reglerna om ändringar av avtal på grund av oförutsedda omständigheter innebär att det finns en flexibilitet för att avtalet ska kunna anpassas till dessa omständigheter utan ett nytt upphandlingsförfarande, säger Anders Asplund.

I vägledningen beskriver vi förutsättningarna för att göra ändringar på grund av pandemin och ger en rad konkreta exempel på hur olika avtalsändringar förhåller sig till regelverket. I den uppkomna oförutsedda situationen kan inte minst kompletterande beställningar, senarelagda leveranser och tidigarelagda betalningar vara aktuella.

Vägledning om ändringar av avtal på grund av covid-19-pandemin

Materialet är ett led i Upphandlingsmyndighetens arbete att ge stöd i upphandlingsfrågor med anledning av covid-19-pandemin.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd