Nytt stöd för att analysera inköp med hjälp av spendanalys

Nyhet

För att ta fram funktionella inköpsstrategier och skapa en värdeskapande inköpsfunktion är det nödvändigt att först analysera organisationens inköp. I vårt nya utökade stöd ger vi dels en inblick i hur spendanalys fungerar samt varför det är viktigt, och dels hur du praktiskt går till väga när du gör en spendanalys.

I en spendanalys ser ni över hur er organisations inköp är fördelade, både när det gäller hur stora kostnaderna är och var i organisationen de sker. Spendanalys är en förutsättning för att forma en effektiv och utvecklande inköpsfunktion. Inköp, med hjälp av spendanalys, är ett viktigt verktyg för att nå till exempel ekonomiska och miljömässiga mål.

Vi brukar säga att spendanalys har fem huvudsakliga syften:

  1. Den är ett verktyg för prioritering av inköpsarbetet och mellan leverantörsmarknader.
  2. Den ger input till hur inköpsfunktionen kan organiseras och hur resurser kan fördelas.
  3. Den är en grund för mätning och uppföljning av inköp.
  4. Den ger förståelse för verksamhetens samlade behov inom en leverantörsmarknad.
  5. Den ger en faktagrund för måluppfyllelse och kommunikation med övriga i organisationen.

Vårt stöd guidar dig genom processen

I vårt stöd beskriver vi bland annat en process som kan användas för att strukturera arbetet med en spendanalys. Vi har även lyft in exempel på spendanalys och kategoriträd från olika upphandlande organisationer.

- Detta är ett efterfrågat stöd hos våra kunder, och vi hoppas att det ska öka förmågan hos upphandlande organisationer att arbeta ännu mer strategiskt med inköp, säger Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten, som ansvarat för att ta fram det nya stödet.

Här hittar du det nya stödet på vår betawebbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd