Nytt stöd för att möta samhällsutmaningar genom beställarnätverk

Nyhet

Beställarnätverk kan möjliggöra tekniksprång och utveckling av innovationer. Nätverken arbetar tillsammans med behov inom ett specifikt område och kan på ett effektivt sätt göra efterfrågan tydlig och lockande för företag.

Beställarnätverk gör det möjligt att ta sig an stora utmaningar med befintliga resurser. Ett beställarnätverk arbetar med behovsidentifiering, utveckling, test av nya lösningar och upphandlingsförberedelser inom sitt utvalda område. Beställarnätverkens samlade köpkraft kan i förlängningen resultera i teknikutveckling och stimulera skräddarsydda företagslösningar utifrån beställarnas behov.

– Tillsammans är beställare köpstarka. En gemensam beställning av flera upphandlande myndigheter och enheter, attraherar företag att skapa nya lösningar, säger Charlotta Palmgren, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Genom beställarnätverk kan innovationsupphandlingar i större skala uppstå och vi kan åstadkomma värdefulla resultat som möter samhällets utmaningar. Att främja innovationsupphandling genom stöd i form av ökad upphandlings- och innovationskompetens till beställare, har varit ett av Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag.

– Regeringsuppdraget slutredovisas till i mars 2019 och innebar att vara drivande, skapa och forma strukturen av specifika forum för beställare. Men det innebär även att ge stöd, och ur redovisningen ger vi nu ut detta praktiska och teoretiska stöd för beställarnätverk.

I vårt nya stöd ingår flera delar så som att inspirera, etablera och driva beställarnätverk.

– Stödet är både på strategisk-och genomförandenivå. Inom ramen för stödet har vi identifierat fem framgångsfaktorer för beställarnätverk: målbild, struktur, engagemang, kommunikation och finansiering. Men även delar som varför man ska starta nätverk och vad de gör, ingår. Vi har också tagit fram flera filmer för att illustrera, informera och inspirera arbetet med beställarnätverk.

Det nya stödet för beställarnätverk finns på vår webbplats. Är du intresserad och vill veta mer om beställarnätverk? Ingår du redan i ett nätverk och vill dela med dig av goda exempel: hör gärna av dig till oss.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Aktuellt

TWITTER

Tweeta @uhmynd