Nytt stöd för dynamiska inköpssystem

Nyhet

Användningen av dynamiska inköpssystem (DIS) ökar. Nu publicerar vi ett nytt webbstöd för dig som vill börja använda systemet och vill veta mer om fördelarna och hur det fungerar.

DIS som en möjlig upphandlingsmetod infördes den 1 januari 2017 i den svenska upphandlingslagstiftningen. Av vår upphandlingsstatistik från 2018 ser vi att användningen ökar. Vi har tagit fram ett nytt webbstöd för att ännu fler upphandlande organisationer ska se fördelarna med DIS och börja använda systemet.

DIS är ett helt elektroniskt och flexibelt system för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. DIS liknar en vanlig upphandling men är en betydligt snabbare process.

Ett DIS kan liknas vid ett förkvalificeringssystem som ska drivas helt elektronisk och ha en bestämd giltighetstid. Det finns ingen bestämmelse för hur lång giltighetstid ett DIS får ha utan det är upp till den upphandlande organisationen att själv bestämma.

DIS är öppet för nya leverantörer att ansöka om att få delta i under hela systemets giltighetstid. Upphandlande organisationer får därmed tillgång till ett brett urval av leverantörer, vilket ger ökad konkurrens och större flexibilitet. På marknader som är under snabb utveckling kan upphandlande organisationer genom DIS effektivt köpa in de senast utvecklade lösningarna och produkterna. 

Dynamiskt inköpssystem

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd