Nytt stöd för en digital inköpsprocess

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen. Stödet innehåller en uppdaterad beskrivning av e-upphandling och nytt fördjupande material om e-handel.

En digital inköpsprocess innebär en sammanhållen elektronisk hantering genom hela inköpsprocessen från behov till betalning. Den omfattar elektronisk upphandling (e-upphandling) och elektronisk handel (e-handel). Att digitalisera inköpsprocessen är prioriterat inom EU samt även nationellt och det kan bidra till effektiva processer, högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, kostnadsbesparingar, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till uppföljning och analys.

Fördjupat stöd om e-handel

För att underlätta för fler offentliga organisationer att införa e-handel har vi tagit fram nytt stödmaterial som beskriver hur myndigheter kan implementera eller utveckla sin e-handel. Materialet tar upp och belyser de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när e-handel införs:

  • Strategi och styrning
  • Organisation
  • E-handelsprocessen
  • Uppföljning och analys
  • It-stöd

Illustration för e-handlesprocessen med Organisation, Strategi och styrning, It-stöd samt Uppföljning och analys

På de nya webbsidorna finns materialet som dels överskådligt introducerar e-handel, dels fördjupningsmaterial som ger en mer djupgående beskrivning av de viktigaste aspekterna vid införandet. Som helhet ger fördjupningsmaterialet läsaren en grundläggande förståelse för hur de kan planera och vad de behöver göra för att initiera arbetet med e-handel i sin organisation.

Exempel på e-handel från olika offentliga organisationer

För att sprida kunskap från olika offentliga organisationer som infört e-handel har vi samlat exempel som beskriver hur dessa implementerat och använder e-handel i sin verksamhet. Dessa exempel lyfter fram lärdomar samt tips och råd till andra kring hur de bäst kan planera och realisera införandet av e-handel i sin organisation, samt vilka tekniska standarder dessa organisationer använt sig av.

Till de nya webbsidorna om digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har i uppgift att bidra till att främja utveckling av den digitala inköpsprocessen. Vi deltar aktivt i internationellt och nationellt standardiseringsarbete kopplat till den digitala inköpsprocessen. Upphandlingsmyndigheten är en av aktörerna bakom SFTI (Single Face to Industry), tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Ekonomistyrningsverket, och vi deltar aktivt i verksamhetens arbete. SFTI arbetar sedan många år för att främja förutsättningarna för e-handel i offentlig sektor.
Mer information finns på SFTI:s webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd