Nytt stöd för upphandling av hållbar utomhusbelysning

Nyhet

Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, kan halvera elanvändningen i våra belysningssystem. Vi befinner oss just nu mitt i ett teknikskifte mellan äldre och modernare belysningsteknik. Det är en av anledningarna till att vi nu väljer att uppdatera vår vägledning.

- Vår vägledning ger kunskap om vad som är viktigt att tänka på för en hållbar belysningsanläggning över tid. Det finns många samhällsvinster med god och genomtänkt utomhusbelysning. Det ökar inte bara trafiksäkerheten, utan kan exempelvis även bidra till att göra olika platser i samhället mer tillgängliga och trygga, säger Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I vägledningen har vi tittat på väg-, gatu- och parkbelysning. En av de många aspekterna att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år. En belysningsanläggnings miljöpåverkan utgörs till över 80 procent av dess energianvändning, och det innebär även en betydande kostnad. En beräkning av livscykelkostnaderna kan hjälpa beställaren att välja den mest energieffektiva lösningen.

Målgruppen för vägledningen är beställare av utomhusbelysning i offentlig verksamhet.

-Vi hoppas att de kommer att ha glädje av vår vägledning som ett stöd i processen att upphandla utomhusbelysning, säger Ylva Svedenmark. 

Vägledningen är ett komplement till Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för belysning och vår kalkyl för beräkning av livscykelkostnader för utomhusbelysning.

Här hittar du vår vägledning

Hållbarhetskriterier för utomhusbelysning

Livscykelkostnadskalkyl för utomhusbelysning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd