Nytt stöd om säkerhetsskyddad upphandling

Nyhet

I säkerhetsskyddade upphandlingar vidtas förebyggande åtgärder för att skydda Sverige mot brott som har betydelse för Sveriges säkerhet. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt stöd om hur säkerhetsskydd kan användas i upphandlingar.

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskydds­lag (2018:585) och en ny säkerhetsskydds­förordning (2018:658) i kraft. Den nya lagstiftningen gäller bland annat den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det kan vara både upphandlande myndigheter eller enheter och enskilda verksamhets­utövare.

– Den nya säkerhetsskydds­lagstiftningen innehåller en hel del nyheter. I vårt stöd ger vi en teoretisk bakgrund till säkerhets­skyddad upphandling och ger svar på vanligt förekommande frågor inom området, säger Ann-Sofie Lillberg, chef för affärs­enheten på Upphandlingsmyndigheten.

Säkerhetsskydds­arbete tar inte enbart sikte på militära eller polisiära varor och tjänster. Det kan också bli aktuellt i verksamheter som har en mer civil karaktär där både samhällsviktiga och säkerhets­känsliga funktioner ingår.

–  Säkerhetsskydd kan till exempel bli aktuellt när varor och tjänster upphandlas för vatten­reningsverk, IT-anläggningar, hälso- och sjukvård, bevakning av viktiga byggnader med mera, säger Ann-Sofie Lillberg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd