Nytt stöd ska förebygga korruption i offentlig upphandling

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur du och din organisation kan arbeta med att förebygga och identifiera korruption i offentlig upphandling i olika delar av inköpsprocessen.

Korruption och jäv är tyvärr något som fortfarande förekommer inom offentlig upphandling och att arbeta för att motverka detta är därför ett viktigt uppdrag för alla upphandlande myndigheter och enheter.  

Upphandlingslagstiftningen är i sig en antikorruptionslagstiftning. En direkt koppling är likabehandlingsprincipen som är en av de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

– Den innebär att alla leverantörer ska behandlas lika; att den upphandlande myndigheten eller enheten inte tar några ovidkommande hänsyn som påverkar resultatet av upphandlingen. Följer vi likabehandlingsprincipen har vi skapat goda förutsättningar för att minska risken för korruption, säger Ulrika Sjöholm, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndighetens vägledning Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas? vänder sig till både köpare och leverantörer. Vägledningen tar upp både hur man kan arbeta på ledningsnivå och hur man kan arbeta på tjänstenivå för att förhindra och förebygga korruption. Den ger handfasta råd kring arbetet med bland annat policyer, utbildning och kontroller.

– Genom att följa råden i vår vägledning så arbetar du och din organisation aktivt mot korruption både på strategisk nivå och i varje upphandling, säger Ulrika Sjöholm.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd