Nytt stöd ska underlätta affärer med offentlig sektor

Nyhet

Många leverantörer ser affärsmöjligheterna i offentlig sektor men uppfattar det ibland som krångligt att lämna anbud och vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Vi har nu publicerat ett nytt stöd med tips och information för dig som vill bli leverantör till offentlig sektor.

Offentlig sektor genomför mer än 18 000 upphandlingar per år inom en mängd olika branscher. Det motsvarar ett värde över 700 miljarder kronor. Den offentliga affären är därför en stor och attraktiv marknad för leverantörer. Att leverera till offentlig sektor innebär inte bara att du har en stabil kund utan även att du bidrar till att använda våra skattepengar på bästa möjliga vis och till att utveckla ett hållbart samhälle. I lagen om offentlig upphandling finns bland annat krav på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Upphandlingsmyndigheten vill uppmuntra fler leverantörer att delta i den offentliga affären. Därför har vi nu tagit fram ett nytt stöd för att leverantörer ska se möjligheterna med att göra affärer med offentliga verksamheter och vilja lämna anbud i offentliga upphandlingar.

Webbstödet riktar sig främst till leverantörer som vill börja leverera till offentlig sektor och behöver grundläggande information om regelverket, hur de konkret går tillväga och vad som är viktigt att tänka på. Stödet beskriver på ett enkelt sätt hur upphandlingsprocessen går till: Hur du som leverantör hittar de offentliga affärerna, hur du deltar och lämnar anbud i upphandlingen samt vad som händer efter att upphandlingen avslutats – oavsett om du vann upphandlingen eller inte.

Vi har sedan tidigare en anbudsskola i två delar med information om hur du kan delta i den offentliga affären och utvecklas som anbudsgivare. Det nya webbstödet är tänkt att komplettera filmerna i anbudskolan och på ett konkret sätt ge stöd genom hela processen. Det nya stödet hittar du nu på vår betaversion av webbplatsen.

Göra affärer med offentlig sektor

Nytt på betawebbplatsen

Annat nytt och uppdaterat stöd som du från denna vecka hittar på vår betawebbplats är stöd för:

Vi uppmuntrar dig att besöka vår betawebbplats och gärna ge oss feedback på vårt innehåll och funktioner!

Utvecklingsprojekt för ett digitalt kunskapsnav

Snart kommer det att vara ännu enklare att hitta relevant information om offentlig upphandling och statsstöd. Vi utvecklar vårt digitala erbjudande, inklusive webbplats, för att du snabbt ska hitta relevant information och stöd

Vi genomför just nu ett utvecklingsprojekt för vårt digitala erbjudande. Utvecklingsarbetet utgår från behovsanalys och intervjuer med målgrupperna för vårt stöd, och sker kontinuerligt tillsammans med våra besökare på webbplatsen.

Mer information om utvecklingsprojektet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd