Nytt uppdrag att genomföra en studie om vissa inköpsvärden

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en förberedande studie för att ta reda på vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla in. Detta är en del i arbetet med att förbättra och bredda statistiken på upphandlingsområdet.

I studien ska Upphandlingsmyndigheten undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som staten behöver för analyser och beslutsunderlag. Upphandlingsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget lämna förslag på hur en framtida insamling av inköpsvärden bör utformas – med hänsyn till de upphandlande myndigheternas och enheternas förutsättningar vad gäller resurser, ekonomisystem, grad av digitalisering och inköpsvolymer. Minst sju upphandlande myndigheter och enheter ska ingå i studien.

Det här är ett viktigt uppdrag som ligger helt i linje med ambitionen att förbättra statistiken på upphandlingsområdet. Det är positivt att vi nu får möjlighet att se över förutsättningarna att komplettera befintlig statistik även med uppgifter om inköpsvärden, säger Ann-Sofie Lillberg chef för Upphandlingsmyndighetens affärsenhet och strategienhet.

Statistik är ett viktigt underlag för att utvärdera och följa upp den offentliga upphandlingen i Sverige. Det är även nödvändigt för att kunna lämna korrekt statistikrapportering till EU-kommissionen. Uppdraget är en del av regeringens arbete för att förbättra statistiken och därmed kunskapen om offentliga upphandlingar. Uppdraget baseras på promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48).

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Konkurrensverket och ett antal upphandlande myndigheter och enheter. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2019.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd