Nytt upphandlingsstöd inom hjälpmedel och välfärdsteknik

Publicerad

Idag lanseras en vägledning, Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Den lyfter relevanta frågor på området.

-Vi visar att upphandling som används på rätt sätt, kan utgöra ett strategiskt verktyg och till och med fungera som motor, säger Therese Hellman, segmentsansvarig för vård och omsorg på Upphandlingsmyndigheten.

Vägledningen innehåller många delar. En del handlar om upphandlingars strategiska potential och samverkan, en annan om behovsanalys och en tredje om avtalsuppföljning.

Vägledningen ska vara ett stöd för kommuner och landsting så att tjänstemän och beslutsfattare ges valmöjligheter och kan främja utvecklingen på området. Den ska också stötta vid upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik. Therese Hellman tror därför att förtroendevalda, tjänstemän och leverantörer kommer att ha stor nytta av vägledningen.

Vägledningen har tagits fram med hjälp av representanter från brukar- och branschorganisationer, referensgruppsdeltagare från Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting, region Skåne, Eskilstuna kommun, Landstinget Dalarna och Stockholms läns landsting.

Enligt Therese Hellman finns många utmaningar på området och hon tror att vägledningen kommer att fylla en viktig funktion. 
-De äldre blir allt fler. På grund av det måste nya strukturer och lösningar inom vård och omsorg utvecklas.

Andra utmaningar för kommuner och landsting är att öka de enskildas möjligheter att involveras i processen inför upphandlingar och att genom upphandling främja utvecklingen av nya produkter.

-Tanken är att vår nya vägledning ska hjälpa tjänstemännen att lyckas med det, säger Therese Hellman.

Här hittar du vår vägledning, Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd