Nytt utökat juridiskt upphandlingsstöd

Nyhet

Vi erbjuder nytt utökat stöd kopplat till området upphandlingsrätt. Stödet är fokuserat på bland annat inköpscentraler, samordnad upphandling, upphandlingsskadeavgift och särskilda kontraktsvillkor.

Upphandlingsjuridiken kan många gånger upplevas som komplicerad och omfattande. Vi har därför tagit fram nytt stöd där vi sett ett behov av hjälp att tolka innebörden av olika bestämmelser och rättsfall som är vägledande.

Materialet består av tio stycken korta sammanfattande webbtexter för att ge ett mer heltäckande stöd på vår webbplats, med fokus på rättssäkerhet inom offentlig upphandling. Materialet riktar sig både till upphandlande myndigheter och enheter samt företag, ideella och idéburna organisationer som vill delta i den offentliga affären. 

Nytt material finns tillgängligt inom följande områden:

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd