Nytt webbstöd om statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten bygger ut informationen om statsstödsreglerna med webbstöd om statsstödsregler som kan användas när kommuner och regioner finansierar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering.

Kommuner och regioner tillhandahåller allmännyttiga tjänster både i egen regi och genom avtal med privata utförare/leverantörer. Inom sitt ansvarsområde kan en kommun eller en region välja att ge ett företag i uppdrag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och finansieringen av dessa tjänster kan omfattas av statsstödsreglerna. Även finansieringen av verksamhet som en kommun eller region bedriver i egen regi kan omfattas av statsstödsreglerna.

När en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse utformas och finansieras måste kommunen och regionen även ta hänsyn till många andra regelverk. Kommunallagen och upphandlingsreglerna är exempel på sådana regelverk.

- Vårt nya webbstöd ger allmän vägledning om statsstödsreglerna och beskriver hur en kommun eller region ska gå till väga för att finansiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse när statsstödsreglerna är tillämpliga. Det finns få exempel på när dessa komplexa regler har tillämpats av kommuner och regioner i Sverige. Vi lyfter därför fram behovet av att marknadstesta den här typen av kommunala och regionala beslut för att öka rättssäkerheten, berättar Annika Gullans Wiklund, statsstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I vårt webbstöd beskriver vi också hur de olika regelverken för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse hänger ihop – så att kommuner och regioner vet när de ska använda sig av respektive regelverk; kommissionens de minimis-regler, beslut eller rambestämmelser för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

- De områden där staten konstaterat att kommuner och regioner kan behöva tillämpa statsstödsreglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är flygplatser och svaga bostadsmarknader, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

I vår Frågeservice har kommuner och regioner möjlighet att ställa frågor och få allmän vägledning om statsstödsreglerna.

Webbtexterna om statsstödsreglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse avser en del av statsstödsregelverket som kan ha betydelse för kommuner och regioner. Upphandlingsmyndighetens mål är att våra webbtexter senast den 31 december 2020 ska innehålla information om alla delar av statsstödsreglerna som kommuner och regioner behöver känna till. 

Tjänster av allmänt intresse (SGI)
Möjligheter att lämna statsstöd
Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis stöd)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd