Nytt webbstöd om upphandling av koncessioner

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten utökar informationen om upphandling av koncessioner genom ett nytt webbstöd. Stödet beskriver de centrala delarna vid upphandling av en koncession samt lyfter fram skillnader i lagstiftningen.

Vid en koncession överlåter en upphandlande organisation utförandet av ett uppdrag till en eller flera leverantörer. Leverantören får sin ersättning, helt eller delvis, genom rätten att använda föremålet för koncessionen.

– Vanliga exempel på koncessioner är drift av restauranger, simhallar, och parkeringsplatser. Leverantören får då ersättning genom sin försäljning eller möjligheten att ta ut avgifter. Ett annat exempel är vägbyggen där leverantören kan ta ut avgifter från dem som använder vägen, förklarar Ann-Sofie Lillberg, chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft 1 januari 2017. Innan dess var byggkoncessioner reglerade i lagen om offentlig upphandling (LOU), medan tjänstekoncessioner inte fanns reglerade i lag.

– Det upphandlas inte så många annonseringspliktiga koncessioner i dag trots att lagen varit i kraft i tre år. Det kan bland annat bero på att det inte har funnits en egen lag för detta tidigare och att man inte ser att en koncession kan vara ett alternativ till upphandling enligt LOU eller LUF. För att underlätta upphandlingen av koncessioner har vi därför tagit fram mer vägledning om reglernas innebörd, berättar Ann-Sofie Lillberg.

Det nya webbstödet ger allmän och grundläggande vägledning om reglerna i lagen om upphandling av koncessioner. Fokus är att förklara vad reglerna innebär, ibland med praktiska exempel.

– Även om det finns stora likheter mellan LUK och LOU så finns det också vissa skillnader mellan dessa lagar. I vårt stöd lyfter vi därför fram de delar där lagarna skiljer sig åt, säger Ann-Sofie Lillberg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd