Obligatorisk e-faktura – nu är det dags!

Nyhet

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Som vi har skrivit om tidigare, i bland annat Trendens 2018, införs ny lagstiftning om e-faktura den 1 april 2019. Alla fakturor ska skickas elektroniskt om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter den 1 april 2019. Detta gäller för all upphandling över och under tröskelvärdena inklusive direktupphandling. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Obligatorisk e-faktura – är du redo (artikel i Trendens 2018)

Här får du stöd

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, erbjuder stöd till både upphandlande myndigheter och enheter samt deras leverantörer av varor och tjänster.

Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig (DIGG.se)

Vill du snabbt ta till dig information kan du titta på deras informationsfilm:

Nya lagen om e-faktura på 30 sekunder

SFTI (Single Face To Industry) har mer information om tekniska standarder för elektronisk fakturering. På SFTI:s webbplats finns även en handledning som ger vägledning i de juridiska frågeställningar som kan uppkomma vid e-fakturering.

Handledningen E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta (SFTI.se)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd