Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor – viktig fråga för 2018

Nyhet

Regeringen bereder ett lagförslag som innebär att inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor. Det går redan nu att börja förbereda sig för den kommande lagen.

Regeringens förslag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (DS 2017:31) har sin grund i e-faktureringsdirektivet, som ska införlivas i svensk lagstiftning senast den 18 april 2019. Förslaget innebär att alla upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Är du leverantörer ska du skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden eller enligt någon annan standard för elektronisk fakturering som avtalats parterna emellan.

En elektronisk faktura är en faktura som är utfärdad, skickad och mottagen i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En skannad pappersfaktura är inte en elektronisk faktura enligt definitionen (sid 22 i DS 2017:31). Bestämmelserna ska enligt förslaget inte tillämpas om det finns en risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess. De ska inte heller tillämpas om det finns risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Det är viktigt att börja förberedelserna i tid

För upphandlande myndigheter och enheter behöver förberedelser göras under 2018. Exempel på förberedelser är att kontrollera att ert ekonomisystem/er faktureringstjänst kan hantera e-faktura enligt rekommendationer från SFTI (Single Face To Industry). Som upphandlande myndighet eller enhet bör ni även förbereda information till era leverantörer. För att förenkla för leverantörer är det bra att undersöka om ni kan erbjuda en fakturaportal, där leverantörer själva kan registrera fakturauppgifter som överförs digitalt i standardformat till ert ekonomisystem.

Kanske behöver ni under 2018 genomföra en upphandling av tjänster för att möjliggöra e-fakturering till er eller för att kunna tillhandahålla en fakturaportal? Det är också viktigt att ni ställer krav på e-faktura i era upphandlingar.

Var finns mer information?

Mer information om förändringen och vad den innebär hittar ni på 
Myndigheten för digital förvaltning - DIGG.se

Mer information om tekniska standarder för elektronisk fakturering samt krav på e-faktura vid upphandling finns på SFTI:s webbplats 

Läs SFTI:s vägledning Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster 
Vägledningen om krav på e-handel vid upphandling kommer att uppdateras med anledning av kommande lagförslag.

På SFTI:s webbplats finns även handledningen ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta”. Denna ger vägledning i de juridiska frågeställningar som kan uppkomma vid e-fakturering,

Läs handledningen E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd