Offentlig upphandling i en föränderlig värld

Pressmeddelande

Tisdagen den 2 juli arrangerar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med SKL Kommentus sex seminarier i Almedalen. Temat är offentlig upphandling i en föränderlig värld. Medverkar gör bland andra Ardalan Shekarabi, civilminister, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus.

Upphandlingsmyndigheten är på plats i Visby för att tillsammans med SKL Kommentus bjuda in till diskussioner om hållbarhet, digitalisering och juridik. 

– Vi lever i en tid med stora förändringar. Vi är i Almedalen för att skapa debatt och samtal om hur de offentliga affärerna kan möta aktuella samhällsutmaningar som klimatet och digitaliseringen, säger Inger Ek. 

Under hela tisdagen finns myndighetens experter i trädgården på Hästgatan 12 för samtal och frågor om offentliga affärer. Förutom att arrangera egna seminarier medverkar Inger Ek och hennes medarbetare på ett flertal andra organisationers aktiviteter under Almedalsveckan. 

Upphandlingsmyndighetens och SKL Kommentus seminarier på Hästgatan 12 den 2 juli 

09.00 Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling?

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända och återvinna resurser i stället för att producera nytt. Offentlig upphandling kan spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle genom cirkulär upphandling. Görs det i dag och eller finns det hinder för cirkulär upphandling?

10.30 Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras?

Klimatet och digitaliseringen är exempel på förändringar som påverkar den offentliga affären i dag och i morgon. Det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och medborgarna förväntar sig bra service. Finns resurserna och kompetensen att upphandla och vad händer med konkurrensen?

11.45 Är digitaliseringen en kamp mellan ont och gott. Strider det offentliga på den goda sidan?

Hur lever invånarna i det digitaliserade Sverige 2029? Kommentus har tillsammans med Docere gjort en omvärldsanalys - ”Framtidens digitala samhälle”. Ett resultat av analysen är fyra scenarier: Vilda västern, Hunger games, Harmoni och Svenska modellen. Hur kan det offentliga bidra till utvecklingen?

13.00 Takvolymer i ramavtal – hur ska vi tolka den nya EU-domen egentligen?

Nästan 40 procent av alla upphandlingar resulterade i ramavtal (2017). EU-domstolen konstaterar att de ska ange ett tak för hur mycket som avropsberättigade myndigheter får köpa på dem. Vad innebär det i praktiken för upphandlande myndigheter och leverantörer? Hur påverkar domen ramavtalen?

14.00 Vad krävs för att fossilfritt ska vara en självklarhet i offentlig upphandling?

De svenska utsläppen av växthusgaser ska ned till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Utsläppen från kommuners och regioners inköp uppgår till över 18 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Hur kan inköpen bli fossilfria och klimatneutrala? Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister.

15.15 Vilka samhällsvinster skapar sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar?

Att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar kan bli en win-win-win-situation för individen, näringslivet och samhället. Eller? Offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg – hur bra fungerar det? Vad vet vi om effekterna? Får människor lättare jobb om vi ställer sysselsättningskrav?

För ytterligare information
Åsa Olsson, kommunikationschef
E-post: asa.olsson@uhmynd.se 
Mobil: 076-502 17 99 

Lars Pyk, pressansvarig och projektledare för Almedalsseminarierna
E-post: lars.pyk@uhmynd.se
Mobil: 076-502 17 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd