Ökade anslag och nya uppdrag till Upphandlingsmyndigheten

Nyhet

Budgetproposition för 2018 har lämnats till riksdagen. Den innehåller anslagsförändringar och nya uppdrag för Upphandlingsmyndigheten.

Ett uppdrag är att ge vägledning till kommuner och landsting om statsstödsfrågor. Statsstödsfrågorna berör framför allt bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

Ett annat uppdrag är arbete med sociala utfallskontrakt. Det vill säga en finansieringsmodell som ska stimulera innovation och proaktivt socialt arbete.

Ett tredje uppdrag handlar om att, i samverkan med Konsumentverket, främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder. Ett led i att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel.

År 2017 hade Upphandlingsmyndigheten ett anslag på 85 mkr. Anslagsförändringarna innebär att anslaget för år 2018 blir 94 mkr. 

Här kan du läsa budgetpropositionen för 2018. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd