Ökat intresse för beställargrupper

Publicerad

En beställargrupp kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställargrupper är ingen ny företeelse utan har funnits i olika former i många år, men vi ser nu att intresset för denna typ av samarbete ökar inom offentlig sektor. Upphandlingsmyndigheten vill nu sprida mer kunskap om och stöd till beställargrupper.

Beställargruppen erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Istället handlar det om att göra behovsanalyser, utarbeta gemensamma normer och metoder, att utvärdera olika lösningar och att medverka till att ta fram nya lösningar. Det finns många uppgifter som är likartade för kommuner respektive landsting och där vi tror att beställargrupper kan vara en metod för att göra effektivare upphandling för verksamhetens behov.

Upphandlingsmyndigheten stödjer beställargrupper

Regeringen har givit Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att medverka till att sprida kunskap om beställargrupper. Upphandlingsmyndigheten bidrar gärna med vägledning och information kring uppbyggnad av nya beställargrupper.

Har ni ett behov där ni vill samverka med andra och ser beställargrupper som en möjlighet eller har ni påbörjat ett samarbete i form av en beställargrupp? Vi kan stödja er!

Kontakta gärna oss och berätta mer på dialog@uhmynd.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd