Pågående och planerade riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper

Nyhet

Vi publicerar nu en lista med vårt pågående och planerade arbete under 2019 med riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper.

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor för arbetare som utför offentliga kontrakt. För att avgöra om bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas behöver den upphandlande organisationen göra en behövlighetsbedömning. 

Därför arbetar Upphandlingsmyndigheten löpande med att genomföra riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom vissa yrken eller tjänster. Det är upp till varje upphandlande organisation att bedöma om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen. När du ska göra en behövlighetsbedömning ska du utgå ifrån tillgänglig information där våra riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor är en bra utgångspunkt.  

Våra riskbedömningar är en vägledning men behöver inte vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheters och enheters enskilda upphandlingar.

 Listan vi nu publicerar visar pågående och planerade riskbedömningar som vi genomför under 2019. Den kommer kontinuerligt att förändras efter att bedömningar av yrken/tjänster blir klara och publiceras. 

Pågående och planerade arbete med riskbedömningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd