Påverka hållbarhetskriterierna för medicinteknisk utrustning

Nyhet

I oktober påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning. Arbetet görs tillsammans med en expertgrupp som är öppen för beställare, medicintekniska experter, leverantörer, återförsäljare och andra med relevant expertis inom området.

Kriterier för hållbar upphandling av medicinteknisk utrustning publicerades för första gången 2014 av Miljöstyrningsrådet i samråd med EU-kommissionens miljödirektorat. Produktgruppen omfattar bland annat MR-kameror, EKG-utrustning och ultraljudsutrustning. Kriterierna gör det enklare att upphandla hållbar och energieffektiv medicinsk utrustning till den offentliga vården.

Det går nu att anmäla sig till expertgruppen som kommer att träffas vid två tillfällen. Mellan mötena får deltagarna utkast att ge synpunkter på. Totalt kan det innebära 15–20 timmars arbetstid. Deltagarna kommer att delas upp i undergrupper som fokuserar på olika produkter.

Startmöten för respektive grupp:

3 oktober kl. 9.00 - 11.30      Generella krav
8 oktober kl. 13.00 - 15.00         Grupp A. Spol- och diskdesinfektorer, autoklav
11 oktober kl. 13.00 - 15.00        Grupp B. Röntgenutrustning, MR-kamera och datortomograf 
17 oktober kl. 09.00 - 11.00          Grupp C. Medicinska frysar
17 oktober kl. 13.00 - 15.00        Grupp D. Hemodialysutrustning inklusive slangar och tillbehör

Plats för samtliga möten är Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna. Det går också att delta via Skype/telefon. Anmäl dig senast 26 september till linn.josefsson@uhmynd.se om du är intresserad. Ange vilken eller vilka undergrupper du är intresserad av.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Ta del av nuvarande hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd