Påverka kriterierna för hållbara städtjänster

Nyhet

I augusti påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för städtjänster. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast den 20 juni om du vill vara med och påverka.

Städtjänster upphandlas i stor omfattning i kommuner, regioner (tidigare landsting) och myndigheter. Våra kriterier gör det enklare att upphandla hållbara städtjänster. Hållbarhetskriterierna omfattar krav på de kemiska produkter som används i städtjänsten, utbildning av personal och transporter.

Referensgruppen för städkriterier är öppen för beställare, leverantörer, återförsäljare och andra med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 20 juni till susanna.vesterlund@uhmynd.se om du är intresserad

Referensgruppens möten

Referensgruppen kommer att träffas vid två tillfällen. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter på de nya utkasten på kriterier som tas fram.

Referensgruppsmötena är planerade att äga rum:

  • onsdagen den 21 augusti klockan 13–16:00
  • torsdagen den 12 september klockan 13–16:00.

Mötena hålls hos Upphandlingsmyndigheten på Svetsarvägen 10, Solna. Det går också att delta via Skype eller telefon.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.
Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd