Påverka kriterierna för hållbar audiovisuell utrustning

Nyhet

I augusti påbörjas revideringen av hållbarhetskriterierna för AV-produkter, det vill säga större skärmar, tv-apparater och projektorer. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med kunskap eller erfarenhet inom området hållbara AV-produkter. Anmäl dig senast den 12 augusti om du vill vara med och påverka.

Stora skärmar, tv-apparater och projektorer är ett viktigt stöd för elektronisk kommunikation och används i stor omfattning inom kommunala, regionala och statliga verksamheter. De reviderade kriterierna ska fokusera på att minska påverkan inom de områden där AV-produkter belastar miljön mest: energianvändning i drift, miljö- och hälsofarliga kemikalier i elektronik samt miljöpåverkan och arbetsförhållanden i produktion.

Referensgruppen för AV-produkter är öppen för beställare, leverantörer, återförsäljare och andra med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 12 augusti till susanna.vesterlund@uhmynd.se om du är intresserad.

Referensgruppens möten

Referensgruppen kommer att träffas vid ett eller två tillfällen. Deltagarna kommer även att ges möjlighet att lämna synpunkter skriftligen på kriterieutkast som tas fram under revideringen.

Det första referensgruppsmötet är inplanerat torsdagen den 5 september klockan 13–16:00. Mötet hålls hos Upphandlingsmyndigheten på Svetsarvägen 10, Solna. Det går även att delta via Skype eller telefon.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd