Påverka kriterierna för hållbara textilier

Nyhet

I oktober påbörjar vi revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för textilier. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för alla med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast den 7 oktober om du vill vara med och påverka.

Störst miljöpåverkan i produktionsledet

Textil och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher konstaterar den europeiska miljömyndigheten EEA i Environmental Indicator report 2014.

Miljöpåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Störst miljöpåverkan har produktionsledet, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Våra kriterier gör det enklare att upphandla hållbara textilier. Vi kommer vid denna revidering bland annat att titta på möjligheten att ta fram kriterier för funktionskrav och för ökad cirkularitet.

Hålbarhetskriterierna omfattar yrkeskläder, ytterkläder, kläder för inomhusbruk, barnkläder, inrednings- och dekorationstextil samt bäddtextil och handdukar. Textilkriterierna i produktområde tvätt- och textilservice omfattas också av revideringen.

Referensgruppen öppen för alla med relevant expertis

Referensgruppen för textilkriterier är öppen för upphandlande organisationer, leverantörer, återförsäljare, tvätt- och textilservice, branschorganisationer och andra med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 7 oktober till susanna.vesterlund@uhmynd.se om du är intresserad.

Digitala möten 

Referensgruppen kommer att ha två digitala möten. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter på de nya utkasten på kriterier som tas fram.

Referensgruppsmötena är planerade att äga rum:

  • torsdagen den 15 oktober klockan 09:30–11:30
  • onsdagen den 18 november klockan 13:30–15:00

Mötena hålls digitalt via Teams.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd