Pilotstudie för bättre inköpsstatistik

Nyhet

Under våren fick Upphandlingsmyndigheten ett nytt regeringsuppdrag. Vi ska genomföra en pilotstudie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla in som underlag för statistik. Syftet är att öka kunskapen om den offentliga affären som årligen omsätter 600–700 miljarder kronor. Nu börjar kartläggningen som genomförs i samverkan med sju upphandlande myndigheter.

Varje år publicerar vi statistik om offentliga upphandlingar. Statistiken baseras i huvudsak på uppgifter som anges av upphandlande myndigheter och enheter vid annonsering. Nästa rapport kommer i slutet av november. I det aktuella regeringsuppdraget undersöker vi hur statistiken kan förbättras genom att den kompletteras med uppgifter om inköpsvärden, det vill säga de faktiska utbetalningar som staten, landstingen och kommunerna gör.

- Den offentliga upphandlingen är en stor och betydande del av den svenska ekonomin. Utan tillförlitlig och tillgänglig statistik är det svårt att fatta strategiska beslut som utvecklar den offentliga affären, säger Andreas Larsson, som är analytiker på Upphandlingsmyndighetens strategienhet och ansvarig för genomförandet att regeringsuppdraget.

Regeringsuppdraget innebär att vi ska undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som behövs för att möta behovet av statistik, analyser och beslutsunderlag. Vi ska också lämna förslag på hur uppgifterna bör samlas in med hänsyn till de upphandlande myndigheterna och enheternas förutsättningar vad gäller exempelvis resurser, digital mognad och inköpsvolymer.

- Sju myndigheter kommer att medverka i studien. Under hösten kommer vi att kartlägga deras förutsättningar att lämna uppgifter om inköpsvärden. Vi kommer att undersöka vilka uppgifter som är tillgängliga hos respektive myndighet och vi kommer att bedöma användbarheten av uppgifterna för statistikändamålet, berättar Andreas Larsson.

Kartläggningen kommer bland annat att omfatta intervjuer med företrädare för myndigheterna och kartläggningar av myndigheternas ekonomi- och IT-system. Kartläggningen kommer att utgöra underlag för Upphandlingsmyndighetens fortsatta arbete med regeringsuppdraget.

De sju myndigheterna som kommer att medverka i studien är Swedavia, Trafikverket, Lidingö stad, Luleå kommun, Söderhamns kommun, Landstinget i Sörmland och AB Stångåstaden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2019.

Regeringens pressmeddelande: Myndighet får uppdrag att se över upphandlingsstatistik.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd