Politiska mål för ökad sysselsättning genom upphandling

Nyhet

Göteborgs stad upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och den politiska ledningen vill att pengarna används till den bästa affären, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. I stadens inköps- och upphandlingspolicy slås fast att staden ska arbeta för sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandling och hur det ska gå till.

– Vi upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och har ju alla möjligheter att använda upphandling som ett verktyg för att få den bästa affären, inte bara ekonomiskt utan också socialt och ekologiskt, säger Jonas Attenius, kommunalråd i Göteborg med ansvar för bland annat inköps- och upphandlingsfrågor

Grunden för att lyckas med sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandlingar är att den politiska majoriteten är överens om att det är värt att ställa krav, menar han. I Göteborg finns en klar politisk strategi som skapar förutsättningar för hela organisationen att använda sysselsättningskrav som arbetsmarknadsverktyg.

Sedan 2012 finns social hänsyn vid upphandling med som ett politiskt beslutat mål med ett eget avsnitt och öronmärkta resurser i stadens budget. 2014 hade målet utvecklats till ett politiskt uppdrag till bolag och förvaltningar om att 50 procent av alla upphandlingar av tjänster skulle ta social hänsyn. 2016 antog dessutom kommunfullmäktige en inköps- och upphandlingspolicy som slår fast både att – och hur – staden ska arbeta för sysselsättningsfrämjande åtgärder.  

Kommunikation ger förståelse och kunskap

Sedan policyn kom på plats som riktlinje har det blivit lättare att agera i hela organisationen och därmed skapa fler jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Erfarenheterna från Göteborg visar att det är A och O att kommunicera mycket kring sysselsättningskraven. Längs resan har politiker och tjänstemän fått hjälpa medarbetare och leverantörer att förstå fördelarna och nysta upp orosmolnen.

– Det är viktigt att vi politiker informerar om varför vi jobbar med krav på sysselsättning, säger Jonas Attenius. För en del är det här fortfarande en kunskapsfråga, så vi måste kunna förklara för meningsmotståndare och andra. För många företag är det snarare en kompetensförsörjningsfråga, på både kort och lång sikt. Då gäller det att vi har en god relation till näringslivet och hjälper de leverantörer som gärna vill ta socialt ansvar.

Läs hela artikeln om Göteborgs arbete med sysselsättningskrav i upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd