Prioritera inköpen för en hållbar framtid

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har publicerat årsredovisningen för 2019. För att öka den strategiska användningen av upphandling för en hållbar samhällsutveckling lägger myndigheten mer fokus på att påverka offentliga beslutsfattare.

– De offentliga inköpen är ett strategiskt verktyg i Sveriges arbete för att nå de globala målen. Men för att inköpens fulla potential ska kunna användas behöver de offentliga beslutsfattarna i större utsträckning inse vilket ansvar de har för effekterna som deras inköp får på samhälle och klimat, säger generaldirektör Inger Ek.

För att öka medvetenheten om inköpens strategiska betydelse har Upphandlingsmyndigheten under 2019 bland annat tagit fram stöd för hur upphandlande organisationer kan analysera sina inköps miljö- och klimateffekter samt stöd för hur de kan främja nya mer innovativa lösningar genom att ställa funktionskrav och samordna sina behov i så kallade beställarnätverk.

– All offentlig upphandling kan inte vara innovationsupphandling, men upphandling får inte stänga ute möjligheter till nya och mer hållbara lösningar. Den samlade offentliga köpkraften kan användas som ett medel för att främja nya innovativa lösningar för en mer hållbar utveckling, säger Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens årsredovisning 2019

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd