Proposition om villkor vad gäller lön, semester och arbetstid

Publicerad

Den 21 mars lades en proposition om arbetsrättsliga villkor. I den föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester och arbetstid.

Villkoren ska ställas om det är behövligt och om de går att fastställa. De villkor som leverantören minst måste uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag.  

Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha haft en möjlighet att lämna uppgifter om dem. När svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Skyldigheten att tillämpa bestämmelserna gäller för direktivstyrda upphandlingar. Det vill säga vid de upphandlingar vars värden uppgår till gällande tröskelvärden. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd