Registrerad annonsdatabas och upphandlings-ID – vad är det?

Nyhet

Den 1 januari 2021 sker flera förändringar i regelverket som styr offentlig upphandling. Vi kommer under hösten att på webben, i vårt nyhetsbrev och på andra sätt informera om vad det nya regelverket innebär. Vi börjar med att förklara vad en registrerad annonsdatabas och ett upphandlings-ID är.

Trots att den offentliga upphandlingen årligen omsätter över 700 miljarder kronor saknas det statistik inom viktiga områden. Det nya regelverket möjliggör på sikt bättre och mer tillgänglig statistik på upphandlingsområdet.

Obligatoriskt att annonsera i registrerade annonsdatabaser

Den kommande statistiken bygger på uppgifter som finns i annonser om upphandling. Därför blir det den 1 januari 2021 obligatoriskt att annonsera upphandlingar i så kallade registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att till Upphandlingsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för att ta fram statistik.

Konkurrensverket, KKV, som är registermyndighet ansvarar för registrering av annonsdatabaserna. På KKV:s webbplats kommer det att finnas en förteckning över vilka annonsdatabaser som är registrerade.

Som statistikmyndighet har vi mandat att ta fram och besluta om de föreskrifter som beskriver vilka krav som ska vara uppfyllda för att bli godkänd som registrerad annonsdatabas.

Alla annonser ska ha ett upphandlings-ID

Det nya regelverket innebär också att i princip alla annonser ska ha ett upphandlings-ID som består av dels en kod som med minst två bokstäver identifierar annonsdatabasen, dels ett löpnummer. Det är den annonsdatabas som först publicerar annonsen som ska generera ett upphandlings-ID. Det är inget som den upphandlande organisationen ska göra.

Utan ett upphandlings-ID skulle samma annons kunna räknas flera gånger och statistiken bli missvisande. Om en annons publiceras i flera olika databaser används samma ID.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

I vår författningssamling, UFS, finns föreskrifterna UFS 2020:1 och UFS 2020:2. Den första handlar om insamling av uppgifter för statistikändamål och den andra om upphandlings-ID. Vi har även tagit fram tillämpningsstöd som förklarar föreskrifterna.

Föreskrifterna berör framför allt annonsdatabaserna. Men för den som är intresserad av vilka uppgifter som annonsdatabaserna ska lämna till Upphandlingsmyndigheten innehåller Bilaga A i UFS 2020:1 en förteckning av dessa.

Även KKV har tagit fram föreskrifter. Deras föreskrifter gäller ansökan om registrering av en annonsdatabas och betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet

Kommande information om regelverket

Under hösten kommer vi på vår webb att gå igenom vad det nya regelverket innebär. Exempelvis vilka upphandlingar som ska annonseras, vad som gäller över och under tröskelvärdena och vilka uppgifter för statistikändamål som ska finnas i en annons.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer varannan vecka så missar du ingen viktig information. Vår frågeservice kan också svara på frågor om det nya regelverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd