Revidering av arbetsrättsliga villkor för godsförare och flyttjänster

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört revideringar av två arbetsrättsliga villkor. Det gäller villkoren för godsförare och flyttjänster.

Förändringar av arbetsrättsliga villkor för godsförare och flyttjänster

De väsentliga förändringarna av villkoren för godsförare och flyttjänster har skett i dialog med arbetsmarknadens parter och innebär bland annat:

  • Förtydligande gällande hur förskjutning av arbetstid ska tillämpas.
  • Förtydligande när skiftarbete är tillåtet.
  • Information om att flera lagar och förordningar tillämpas för olika typer av arbetstagare samt när de gäller.Information om att flera lagar och förordningar tillämpas för olika typer av arbetsuppgifter samt när de gäller.
  • Förtydligande gällande vad som gäller för dygns- och veckovila för förare av tunga respektive lätta fordon.

Arbetsrättsliga villkor för godsförare

Arbetsrättsliga villkor för flyttjänster

Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor ska tillämpas när upphandlande organisationer bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Det innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar är en vägledning för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även att ta fram villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd