Risk för korruption kvarstår om prisavtal för läkemedel lagregleras

Nyhet

En lagreglering av prisavtal för läkemedel och medicintekniska produkter löser inte de problem som finns i det nuvarande systemet. Det understryker Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Socialdepartementet.

Upphandlingsmyndighetens yttrande gäller Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89). Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt för regioner och företag att ingå prisavtal som ger lägre priser än de officiella priserna. Denna typ av sidoavtal förekommer redan i dag även om reglering saknas.

– Priserna i avtalen hålls hemliga vilket innebär att de priser som syns utåt kan vara högre än de som leverantörerna tar ut. Även med utredningens förslag innebär systemet en avsaknad av insyn och förutsebarhet, vilket medför en risk för korruption, förklarar Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten anser att det bör göras en fördjupad analys om konsekvenserna av förslaget. I analysen bör också det föreslagna systemets förhållande till upphandlingslagstiftningen belysas ytterligare.

– När Skattemedel används på ett effektivt och transparent sätt kan medborgarna erbjudas läkemedel och medicintekniska produkter till rätt kvalitet för rätt pris. Det kan ifrågasättas om prisavtal verkligen är en effektiv och lämplig metod för att nyttja konkurrensen på marknaden, säger Inger Ek.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd