Risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för godsförare och vid flyttjänster

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för godsförare och vid flyttjänster. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår bedömning är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för godsförare och arbetstagare som utför flyttjänster. Vi har därför fastställt villkor för bland annat arbetstider och vilka rättigheter arbetstagarna har till dygns och veckovila.

I vårt arbete har det bland annat framkommit att det finns en personalbrist vad gäller förare med C-körkort inom transportbranschen. Arbetsmiljöverket har genom sin undersökning 2016 om osund konkurrens även uppmärksammat att det inom transportbranschen förekommer att arbetstagare arbetar för mycket övertid.

Använd vår riskbedömning som en vägledning till en slutgiltig bedömning i en enskild upphandling. Våra bedömningar är generella för hela landet och regionala och lokala skillnader kan förekomma.

Riskbedömning för godsförare
Riskbedöming för flyttjänster
Övriga publicerade riskbedömningar

Arbetsrättsliga villkor för godsförare och flyttjänster

För att godsförare och de arbetstagare som utför flyttjänster ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har vi i dialog med arbetsmarknadens parter bland annat fastställt:

  • Ordinarie arbetstid ska utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka.
  • Ordinarie arbetstid ska förläggas mellan kl. 07.00-16.30 måndag-fredag med åtta timmar per dag.
  • Leverantören ska, enligt arbetstidslagen, på förhand förlägga arbetstagarens raster så att arbetstagare inte utför arbete mer än fem timmar i följd.
  • Vilka rättigheter arbetstagarna har till dygns- och veckovila
  • Övertid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en period om fyra veckor eller 50 timmar/månad.

Arbetsrättsliga villkor för godsförare
Arbetsrättsliga villkor för flyttjänster

Enligt lagen om offentlig upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter ställa krav på arbetsrättsliga villkor när de bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Det innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar är en vägledning för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även fastställa villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd