Risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för tvätteriarbetare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår bedömning är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för tvätteriarbetare. Vi har därför fastställt villkor för bland annat lägsta lönenivå och hur mycket övertid varje arbetstagare får arbeta.

I vårt arbete har det bland annat framkommit att Skatteverket har identifierat tvätteribranschen som ett riskområde för svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet.

Använd vår riskbedömning som en vägledning till en slutgiltig bedömning i en enskild upphandling. Våra bedömningar är generella för hela landet och regionala och lokala skillnader kan förekomma.

Riskbedömning för tvätteriarbetare
Övriga publicerade riskbedömningar

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

För att tvätteriarbetare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har vi i dialog med arbetsmarknadens parter bland annat fastställt:

  • Lägsta lönenivån för arbetstagare som har fyllt 18 år ska vara 122,12 kr/timme
  • Samt vilka OB-tillägg och övertidsersättningar arbetstagarna har rätt till
  • Semesterlönen för arbetstagare fyllda 18 ska vara minst 1 368 kr/dag
  • Hur mycket övertid varje arbetstagare maximalt får arbeta.

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

Enligt lagen om offentlig upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter ställa krav på arbetsrättsliga villkor när de bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Det innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar är en vägledning för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även fastställa villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd