Så använder du Europeiska kommissionens webbtjänst för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Publicerad

Enligt nya LOU ska upphandlande myndigheter acceptera det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) som ett preliminärt bevis på att leverantörer inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen.

Det finns olika sätt att använda ESPD, och Europeiska kommissionen har tagit fram en webbtjänst för att skapa, fylla i och granska ESPD-filer. Upphandlande myndigheter och leverantörer måste inte använda denna webbtjänst, men i avvaktan på att ESPD har integrerats fullt ut i upphandlingsverktygen är det många myndigheter och leverantörer som kommer behöva använda denna webbtjänst.

-Vi har för avsikt att återkomma med en längre vägledning om ESPD och övriga förändringar vad gäller reglerna för prövningen av leverantörer. Eftersom vi på kort tid fått många frågor kring ESPD och webbtjänsten bestämde vi oss för att snabbt ta fram en enkel manual till hur man använder webbtjänsten. Vi besvarar i manualen frågor av praktisk natur som vi vet att Sveriges upphandlare har just nu, säger Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd