Så arbetar vi med hållbarhetskriterier

Nyhet

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är ett uppskattat och efterfrågat verktyg. Hållbarhetskriterier är ett praktiskt verktyg för att realisera offentlig sektors mål inom hållbar upphandling och de driver marknaden framåt.

Som ett led i att hålla hållbarhetskriterierna relevanta och aktuella, arbetar Upphandlingsmyndigheten ständigt för att hålla dem uppdaterade. Arbetet med hållbarhetskriterierna är dessutom en särskilt prioriterad uppgift i år.

Hållbarhetskriterierna tas fram tillsammans med våra kunder och det är viktigt att kriterierna är aktuella och relevanta för våra användare.

– Vi har tagit fram en ny förvaltningsplan och kommer att gå igenom samtliga våra miljökriterier vart tredje år. Då kontrolleras att innehållet är uppdaterat och om kriterierna är drivande eller ska revideras alternativt avvecklas. Vi kommer även bli tydligare kring när kriteriet senast har uppdaterats så inga tveksamheter finns kring detta, säger Annie Stålberg.

Upphandlingsmyndigheten har över 600 hållbarhetskriterier i sin databas och genomgången sker med hjälp av en prioriteringsmodell. Kriterier med stor miljöpåverkan och som omfattar stora upphandlingsvolymer kommer gås igenom först. Även kriterier som används i stor omfattning är högt prioriterade.

Just nu pågår arbete med kriterier inom flera områden.

– Bland annat fokuserar vi mycket på sjukvårdens förbrukningsartiklar och uppdatering av dessa kriterier pågår för flera olika produkter. Under våren kommer flera av dessa kriterier att skickas ut till intressenter för externa synpunkter, så då hoppas vi att många har möjlighet att kommentera våra kriterier, säger Annie Stålberg

Dessutom pågår uppdateringar av datorer och bildskärmar, läkemedel, engångstextilier inom vården, inomhusbelysning, utomhusbelysning och byggkriterierna. Vi tar även fram nya kriterier för simhallar och under året kommer en rad områden att påbörja uppdatering.

Olika nivåer av miljökrav

Ambitionen är att Upphandlingsmyndighetens stöd ska kunna fungera för de flesta upphandlande enheter, oavsett storlek. För att passa olika miljöambitioner finns hållbarhetskriterier på olika nivåer (bas-, avancerad- och spjutspetsnivå).  

– Redan basnivån gör stor miljönytta. För flera produktgrupper motsvarar basnivån den nivå som miljömärkningen har, vilket driver marknaden framåt, säger Annie Stålberg.

Kriterierna är framtagna i en öppen och kvalitetssäkrad process i samarbete med expertgrupper. Dessa består av representanter från branschorganisationer, miljöorganisationer, näringsliv, stat, landsting och kommun vilket gör kriterierna brett förankrade. För att utveckla kriterier i absolut framkant är det dock nödvändigt att göra prioriteringar.

– Spjutspetskriterier finns där de är relevanta och gör mest nytta, något som varierar mycket från område till område. Våra spjutspetskriterier finns därför inte inom alla områden. Dock ser vi andra sätt att bidra till högre ambitionsnivåer. Vi vill gärna uppmuntra till att fler vågar utveckla sina miljöanpassade inköp och tar därför tacksamt emot samt sprider goda exempel och lärdomar.

– En kontinuerlig dialog med våra kunder och intressenter är mycket värdefull för oss för att kunna förbättra vårt stöd, avslutar Annie Stålberg.

Denna artikel är baserad på en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och från dem inkomna synpunkter och frågor på Upphandlingsmyndighetens arbete med hållbarhetskriterier.

Läs svarsbrevet från Upphandlingsmyndigheten till SKL.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd