Så här hämtar du in uppgifter om leverantörers obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Nyhet

Upphandlingsmyndigeten har tagit fram ett webbstöd där vi informerar om hur du kan hämta in uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter i upphandlingar.

En av grunderna för uteslutning i en upphandling är om en leverantör har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Det finns olika sätt att hämta in uppgifter om obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter från leverantörer som är skatteskyldiga i Sverige. Uppgifterna kan hämtas in från Kronofogdemyndigheten på olika sätt. Uppgifterna finns även hos kreditupplysningsföretag. I vårt webbstöd redogör vi för de olika alternativen.

Tidigare kunde upphandlande organisationer inhämta dessa uppgifter från Skatteverket men numera är de sekretessbelagda för andra än innehavaren av skattekontot. Upphandlande myndigheter och enheter kan därför inte längre få del av uppgifterna via blankett SKV 4820 eller tjänsten e-transport.

Leverantörer som är skatteskyldiga i andra medlemsstater måste i de flesta fall i stället själva ge in bevis om skatter och socialförsäkringsavgifter. Metoderna för att hämta in bevis skiljer sig därför åt. Oavsett vilken metod som väljs är det lämpligt att varje upphandlande myndighet och enhet går tillväga på ett så enhetligt sätt som möjligt.

Att hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd