Så kan kompetensgapet fyllas

Nyhet

Kunskap om arbetsmarknaden och en smidig rekryteringsprocess är nödvändigt för att sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska ge rätt effekt. Under en tvådagars workshop fördjupade sig projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling i både analys av arbetsmarknaden och olika rekryteringsmodeller och -verktyg.

I november samlades det ESF-finansierade projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling i Göteborg tillsammans med sina transnationella partners från Finland. Värd för dagarna var projektets samarbetspartners Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen.

– Det här var transnationell workshop nummer två i projektet, med syfte att ge nödvändig bakgrund om arbetsmarknadsanalys och rekrytering till den nationella modell som ska tas fram för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Programmet var utformat för att passa både Finland och Sverige och ge en inblick i våra respektive erfarenheter och utmaningar, berättar Maja Ohlsson, biträdande projektledare i projektet samt samordnare på Inköp och upphandling, Göteborgs stad.

Under två dagar fick deltagarna bland annat lära sig mer om hur Arbetsförmedlingen arbetar och vilka olika initiativ som drivs för att speciellt stötta dem som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden, med speciellt fokus på nyanlända.

– Speciellt uppskattad var presentationen av Arbetsförmedlingens digitala verktyg Job skills. Det är ett verktyg som kan hjälpa till i matchningen mellan nyanlända och rekryterande företag genom att nyanlända kan skapa egna profiler med sina erfarenheter med mera. Det är fortfarande under utveckling och när det är fullt ut lanserat kommer det att finnas stora möjlighet för både individer och företag att hitta rätt fortare, säger Anna Säwström, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens upphandlingsavdelning.

Kunskap om marknadens behov

Gruppen fick även en djupare analys av såväl svensk som finsk arbetsmarknad. Många utmaningar är likartade, men det finns även intressanta skillnader, konstaterade deltagarna. Till exempel är marknaden mättad på säljare i Sverige, medan det är en eftersökt kompetens i Vanda stad i Finland.

– Ska vi kunna lotsa nyanlända rätt i sin kompetensutveckling måste vi känna till behoven på arbetsmarknaden. Det är a och o för att lyckas med matchningen. Förutom att snabbare stötta nyanlända in i sysselsättning är en viktig uppgift att hitta rätt kompetens till företagen. Företagen behöver också stöd i den här processen, vilket vi konstatera under de här dagarna, säger Hans Nolander, enhetschef på upphandlingsavdelningen, Arbetsförmedlingen.

Projektgruppen fick redan på plats börja fundera över hur den nyvunna kunskapen ska kunna omsättas i praktiken för att ingå i den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. I en workshop kom några viktiga komponenter fram.

– Vi enades kring att kunskap om kompetensgap, rätt kompetensutveckling för nyanlända och en bra matchning är avgörande för att lyckas. En annan helt avgörande del är att ge bra stöd till företagen. Det ska vara enkelt att hitta rätt kompetens och bidra till en ökad integration. Sysselsättningskrav får aldrig bli en belastning i den offentliga upphandlingen. Det här kommer att bli viktiga delar i vår nationella modell, avslutar projektledare Patrick Amofah på Upphandlingsmyndigheten.

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd