Samverkan för hållbar upphandling

Nyhet

Under onsdagen höll Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Kammarkollegiet en utbildningsdag på temat upphandling för en hållbar framtid. Inbjudna var beslutsfattare och inköpsansvariga på de myndigheter som ingår i Miljömålsrådet. - Den här dagen visar på vikten av statlig samverkan och att staten är en helhet som jobbar tillsammans, säger Inger Ek, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör.

Miljömålsrådet, som inrättades av regeringen 2014, består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå Sveriges miljömål. Under 2019 har rådet stärkt sin samverkan för en miljömässigt ansvarsfull upphandling. Under onsdagen höll därför Upphandlingsmyndigheten, i samverkan med Kammarkollegiet, en utbildningsdag för myndigheter som ingår i Miljömålsrådet. Deltagare från 14 olika myndigheter deltog i föreläsningar, workshoppar och dialoger under dagen.

Fokus låg på hur myndigheterna tillsammans kan använda upphandlingens fulla potential för att skapa ett hållbart samhälle. Den nationella upphandlingsstrategin, upphandling som verktyg för hållbarhet, ramavtal, cirkulära möbelflöden, innovation och digitalisering var ämnen som diskuterades.

- Det har varit givande att hålla den här utbildningsdagen för Miljömålsrådets myndigheter. Syftet var att lägga en plattform där vi delar kunskaper om upphandling som ett av flera verktyg för att lösa hållbarhetsfrågor. Vi har som myndigheter enskilda uppdrag med specialkunskaper inom olika områden, men den här dagen visar på vikten av statlig samverkan och att staten är en helhet som jobbar tillsammans, säger Inger Ek, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör.

Detta initiativ kommer att följas av fler insatser för dialog och samverkan för myndigheterna inom Miljömålsrådet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd