Seminarieserie: Innovationsupphandling som möjliggör

Nyhet

Hur kan innovationsupphandling möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag? Tillsammans med en rad samverkande organisationer genomför vi en seminarieserie om just dessa frågor.

Vi på Upphandlingsmyndigheten har bland annat i uppdrag att främja innovation i upphandlingar. Vi ska också främja innovativa lösningar och öka kompetensen inom området. Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till våra medborgare. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att åstadkomma en sådan långsiktig utveckling.

Seminarieserien Innovationsupphandling som möjliggör innefattar 3 tillfällen i olika delas av Sverige. Den 19 oktober genomförde vi tillsammans med Region Skåne ett seminarium i Malmö. Talade gjorde bland annat. Se filmerna om innovationsupphandling som möjliggör från Malmö.

Nästa seminarium äger rum i Linköping den 12 december och genomförs tillsammans med MedTech4health. Anmälan är öppen.

De två andra seminarierna kommer ske i Umeå och Göteborg 2019 också i samverkan med MedTech4health.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd