Skånska kommuner i projekt om innovationsupphandling

Publicerad

I Skurup och Ystad har ett projekt precis satt igång. Det heter ”Innovationsupphandling – arbetsmodell för små och medelstora kommuner”. Syftet är att skapa en modell för att arbeta med innovationsupphandling utifrån de förutsättningar som finns. Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, sitter i projektets referensgrupp.

- Kommuner står inför stora utmaningar inom exempelvis välfärden. Innovationsupphandling kan vara ett verktyg för att hantera dessa. Om Skurup kan hitta en modell för att arbeta med innovationsupphandling borde den vara generaliserbar för de flesta svenska kommuner. Vi vill hjälpa till att sprida den, säger Niklas Tideklev.

I första fasen ska kommunerna belysa förutsättningarna för att göra innovationsupphandlingar utifrån deras behov och utmaningar. Den sista fasen handlar om att implementera ett arbetssätt där innovationsupphandling blir ett naturligt verktyg som kan användas.

De som deltar i projektet är upphandlare samt representanter från flera olika förvaltningar från de två kommunerna. Referensgruppen bistår projektet med synpunkter, idéer och tankar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd