Skapa trovärdighet genom att följa upp arbetsrättsliga villkor

Nyhet

Genom att följa upp de arbetsrättsliga villkor som ni ställer i upphandlingen skapas trovärdighet för er verksamhet. Dessutom gynnas seriösa företag som erbjuder schyssta arbetsvillkor. Nu publicerar vi stöd för hur ni kan genomföra en uppföljning.

I samband med att de arbetsrättsliga villkoren och övriga krav och villkor tas fram till upphandlingsdokumenten är det viktigt att även fundera på hur verksamheten ska följa upp villkoren.

Om inte uppföljning sker finns det risk för att oseriösa företag gynnas. De företag som inte uppfyller de villkor som efterfrågas kan då nämligen ändå konkurrera om ett kontrakt.

För att underlätta uppföljningsarbetet har vi nu tagit fram ett stöd för hur man kan genomföra en uppföljning. Upphandlande myndigheter och arbetsmarknadens parter har under arbetets gång fått komma med synpunkter. Dessa synpunkter har vi tagit hänsyn till i det stöd som vi nu publicerar.

Uppföljningsstödet är tänkt som en fortsättning på det stöd som vi tidigare har lanserat om hur du genomför ett strategiskt inköpsarbete för arbetsrättsliga villkor. Det innehåller bland annat hur upphandlande organisationer kan verifiera egenrapporteringen samt vilka samarbeten eller annan extern information som kan behövas under uppföljningen.

Implementeringsfasen - när kontraktet startas upp och börjar användas av verksamheten

Förvaltningsfasen - där ni följer upp att leverantören uppfyller sina skyldigheter enligt kontraktet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd